Stvoření světa

 • Autor, hudba: Joseph Haydn
 • Režie: Ilja Racek
 • Scénografie a kostýmy: Dana Hávová
 • Pohybová spolupráce: Jiří Pokorný
 • Dirigenti: Oliver Dohnányi, Fabrizio Da Ros
 • Sólisté:
 • Soprán – Gabriel, Eva: Leigh Michelow, Karolína Janů
 • Tenor: Uriel – Joseph Dahdah, Tomasz Tracz, Vincenc Ignác Novotný
 • Baryton: Rafael, Adam – Jan Kukal, Michal Marhold
 • Průvodce: Daniel Volný
 • Dětské sbory: děti základních škol (Základní škola Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace, Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace Hukvaldy 162, 739 46 Hukvaldy)

Stvoření světa je součástí mezinárodního projektu Let’s Sing Oratorio Music!, jehož hlavním rysem je aktivní účast publika: děti a mládež se zapojují během představení zpívaje sborové části oratoria doprovázeni orchestrem a sborem SDO, zatímco sólisté jsou vítězové mezinárodní pěvecké soutěže Sacred Music International Competition 2020.

Haydnovo oratorium Stvoření se člení do sedmi dnů a tří částí, v nichž nejdříve z chaosu povstává světlo, nebe a země, moře a hory a vše další až nakonec po Adama s Evou. Boží dílo komentují a chvalozpěvy oslavují tři archandělé Gabriel (soprán), Uriel (tenor) a Raphael (bass). V poslední části se k nim přidávají Adam a Eva a společně velebí zázrak stvoření. Haydnova hudba slohově přísná i naivní dokáže sugestivně evokovat počáteční chaos i prudké bouře, ohnivé blesky a burácení hromu, lehounké sněhové vločky i zurčící potok a svou vytříbeností řadí toto oratorium mezi jeho vrcholné práce. Jeho uvedení v historii vždy bylo a je svátkem. Když však při jedné z repríz publikum autorovi nadšeně apla udovalo, Haydn prý jen skromě zdvihl ukazovák: „Ne ode mne – vše pochází tam shora!

Premiéra: 5. 12. 2021

 

Program